Szukaj
Menu Menu
MakroDom
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Dane sprzedawcy:

Dawid Wilk MakroDom

Partyzantów 45

36-100 Kolbuszowa

NIP: 814-164-42-29
REGON: 365139643

Numer konta bankowego:

Bank Pekao S.A.: 65 1950 0001 2006 0144 8129 0001

 

Kontakt:
 
736771174
Pracujemy dla Ciebie codziennie od 9-16
 
 
736771175
Pracujemy dla Ciebie codziennie od 9-18

biuro@makrodom.pl
odpowiadamy na maile w ciągu 24 godzin

Zwroty:

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu:

MakroDom
Kolbuszowa Górna 69C
36-100 Kolbuszowa

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Zwrot kwoty odbywa się na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku zwrotu/rezygnacji towaru kupujący ponosi koszty przesyłki.
 
 
Wzór pisma znajduję się pod poniższym linkiem.

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej w naszym regulaminie:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacje:
Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera jeżeli istnieje podejrzenie uszkodzenia towaru, w późniejszym czasie protokół szkody będzie podstawą do dochodzenie roszczeń wobec firmy kurierskiej.

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie
 
- Wiadomość za pośrednictwem poczty email na adres email Sklepu: biuro@makrodom.pl

- Listownie.

- W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, zdjęcie uszkodzenia, data wystąpienia, nr zamówienia, numery ofert w Allegro oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

- Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

- W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w poprzednim punkcie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.

- W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

- Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji. Sprzedawane produkty objęte są dwuletnią gwarancją. Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie wyrobu,uszkodzenia mechaniczne ani wady powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie. Nie stanowią również podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 
 
Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)
 
Nieprzyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem
 
 

Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, w przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostanie anulowane chyba że strony ustaliły inaczej. Pozostałe informacje:
 
WYSYŁKA

Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej w tym również przesyłki paletowe.Jedną z firm jaką wysyłamy przesyłki jest Poczta Polska. Uwaga ! Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania/domu. Wniesienie przesyłki należy zorganizować na własną rękę. Ponieważ przesyłki są ubezpieczone, prosimy o ich sprawdzenie przy odbiorze w obecności kuriera. Jeśli w czasie transportu powstała szkoda lub zauważono brak części przesyłki proszę o sporządzenie protokołu szkody, który w późniejszym terminie posłuży jako dowód w sprawie reklamacji u przewoźnika.

TERMIN REALIZACJI WYSYŁKI

Termin realizacji wysyłki poszczególnych produktów podany jest na każdej aukcji. Dotyczy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Termin realizacji liczony jest: - od zaksięgowania wpłaty przy płatności na konto lub płatnościach Payu lub od otrzymania zamówienia z informacją o przesyłce za pobraniem. W przypadku gdy po złożeniu przez Państwa zamówienia okaże się, że nie może być ono zrealizowane w terminie, zostaną o tym Państwo niezwłocznie poinformowani.

ASORTYMENT

Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych gdyż zależą od indywidualnych ustawień monitora.
 
Tolerancja wymiarów to +/- 3 cm
 
Wszystkie koszty dostawy podane na aukcjach obowiązują na terenie kraju PL. Dostawy do innych krajów są wyceniane indywidualnie.
 
W przypadku błędnie wystawionej aukcji np. produkt ma znacznie zaniżoną cenę sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy i nie realizacji takiego zamówienia.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Makrodom
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Makrodom jako Administrator danych osobowych klientów i kontrahentów, będących osobami fizycznymi, podaje następujące informacje.
 
1. Dane administratora:
MakroDom
Partyzantów 45
36-100 Kolbuszowa
numer NIP: 8141644229
 
Bezpośredni e-mail osoby odpowiedzialnej za administrowanie danymi osobowymi: daneosobowe@makrodom.pl
 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 
 • zawierania i wykonywania umów handlowych, 
 • realizacji pojedynczych zamówień lub zamówień cyklicznych (w przypadku klientów hurtowych), 
 • bieżącej komunikacji z Państwem jako klientem / kontrahentem (w tym informacji o statusach spraw i zamówień),
 • kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących współpracy, kontaktu w celach informacyjnych i marketingowych, 
 • obrony i dochodzenia roszczeń,
3. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 
 • w przypadku klienta indywidualnego / detalicznego: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pełna nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, NIP, REGON, numer telefonu, adres-email.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 

 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie umów i/lub realizacji zamówień, takie jak: obsługa techniczna urządzeń, programów i produktów służących realizacji umów i/lub realizacji zamówień, obsługa księgowa, obsługa magazynowa, podmioty prowadzące działalność kurierską, spedycyjną i pocztową.
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

5. Źródłem pozyskania Państwa danych są:

 • formularze kontaktowe na stronie www.makrodom.pl
 • dane przekazane intencyjnie w celu zawarcia umowy (osobiście, telefonicznie, elektronicznie),
 • zamówienia przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora lub adresy służbowe jego pracowników
 • zamówienia przekazane telefonicznie pod numerem telefonu Administratora lub numery służbowych telefonów pracowników
 • zamówienia składane osobiście w siedzibie Administratora lub na spotkaniach handlowych.
 • wręczone wizytówki / ulotki handlowe
 • podmioty gospodarcze na rzecz których wykonywane są usługi księgowo-biurowe.

6. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku transferów do Państw spoza obszaru UE, Lichtenszteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy Administratorem a odbiorcami danych osobowych, na podstawie Wiążących Reguł Ochrony Danych Osobowych w Makrodom

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie lub do tego przechowywania zobowiązuje.

8. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Pytania i dyspozycje, dotyczące Państwa danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@makrodom.pl

9. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w związku z realizacją Umowy lub realizacją zamówienia o których mowa w pkt. 2.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania umowy lub brak możliwości realizacji zamówienia.

 

 
 
Sklep internetowy Sellingo.pl